طراحی و اجرای دکوراسیون و بازسازی هتل

اطلاعات پروژه
جزئیات پروژه

موفقیت یک هتل یا مرکزاقامتی پذیرای، به چندین عوامل دربخش ساختمان بستگی داردکه میهمانان برای سالها خاطره راهمیشه درذهن تداعی نمایند. بهتیس کیش با آمیزهای ازهنر معماری وتلفیقی از سنت و مدیرنیته آن خاطره را پایدار میدارد. یک  هتل  طراحی شده منحصربفرد با یک بازسازی ومعماری خلا قانه   و دارای طرح و رنگ مناسب زمینه ساز یک اقامت فراموش نشدنی و آرامش بخش برای میهمانان خواهد بود. شرکت ساختمانی بهتیس کیش با همکاری مهندسین با سوابق درخشان وتجارب کامل در طراحی داخلی در امور بازسازی و نوسازی وبادر اختیارداشتن کلیه متریالهای دکوراسیون ومصالح پایه، متعهدانه نسبت به زمان وهزینه دراموراجرای وپرسنل اشنا به امور کاری  با بهترین کیفیت وبه روزترین روشهای مدرن ساختمانی نمونه ازخدمات ما میباشد.

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

هتل داران و مجموعه هایی گردشگری که می خواهد بازسازی به شکلی نوین اجرا شود

محوطه سازی  نما سازی  تغییرات و دکوراسیون//بهسازی هتل.مراکزاقامتی گردشگری

 موفقیت یک هتل یا مرکزاقامتی پذیرای، به چندین عوامل دربخش ساختمان بستگی داردکه میهمانان برای سالها خاطره راهمیشه درذهن تداعی نمایند. بهتیس کیش با آمیزهای ازهنر معماری وتلفیقی از سنت و مدیرنیته آن خاطره را پایدار میدارد. یک  هتل  طراحی شده منحصربفرد با یک بازسازی ومعماری خلا قانه   و دارای طرح و رنگ مناسب زمینه ساز یک اقامت فراموش نشدنی و آرامش بخش برای میهمانان خواهد بود. شرکت ساختمانی بهتیس کیش با همکاری مهندسین با سوابق درخشان وتجارب کامل در طراحی داخلی در امور بازسازی و نوسازی وبادر اختیارداشتن کلیه متریالهای دکوراسیون ومصالح پایه، متعهدانه نسبت به زمان وهزینه دراموراجرای وپرسنل اشنا به امور کاری  با بهترین کیفیت وبه روزترین روشهای مدرن ساختمانی نمونه ازخدمات ما میباشد.

محوطه سازی //لنداسکیپ

نماسازی//    3Dسه بعدی

دکوراسیون //کلیه متریالها

تغییرات //معماری

واحد طراحی.اجرای.بهتیس کیش

 

کلیدواژه خود را وارد کنید