معماری و دکوراسیون داخلی

معماری و دکوراسیون داخلی معماری و دکوراسیون داخلی معماری و دکوراسیون داخلی معماری و دکوراسیون داخلی معماری و دکوراسیون داخلی معماری و دکوراسیون داخلی معماری و دکوراسیون داخلی معماری و دکوراسیون داخلی معماری و دکوراسیون داخلی

معماری و دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی مانند هنرهای دیگر، دارای سبک و سیاق و اصولی است که براساس سلیقه‌ها و نیازهای هر دوره، دستخوش تغییر می‌شوند.
دکوراسیون داخلی حلقه اتصال بین دو علم معماری و طراحی داخلی است. این رشته از یک طرف مانند علم معماری با ساختمان و اجزاء و عناصر تشکیل دهنده آن ارتباط  دارد و از طرف دیگر همانند طراحی داخلی بر فضاهای داخلی تمرکز می کند.
بدین منظور شرکت ساختمانی بهتیس کیش با توجه به اصول طراحی داخلی ( دکوراسیون داخلی ) تلاش دارد جهت ارتقا کیفیت محیط شما و همراهی تخصصی واحد اجرای در این رشته محیطی مدرن و زیبا را برای شما ارائه نماید .

  • دکوراسیون داخلی فروشگاه های تجاری
  • دکوراسیون داخلی برج های اداری
  • دکوراسیون داخلی دفاتر اداری و تجاری
  • دکوراسیون داخلی شرکت های اوپن آفیس
  • دکوراسیون داخلی مجتمع های تجاری
  • دکوراسیون داخلی شرکت ها با کاربری های مختلف

 

کلیدواژه خود را وارد کنید