طراحی و اجرا سازهای ساختمانی

طراحی و اجرا سازهای ساختمانی طراحی و اجرا سازهای ساختمانی طراحی و اجرا سازهای ساختمانی طراحی و اجرا سازهای ساختمانی

طراحی و اجرا سازهای ساختمانی

طراحی و اجرا سازهای ساختمانی

اجرای سازهای بتنی ،فلزی

پیمان مدیریت

پیمانکاری

تهاتر

مشارکت

ساختمان سازی مانند بسیاری از صنایع متداول دارای قوانین و مقررات خاص میباشد. که عدم رعایت این قوانین و مقررات باعث تقلیل استحکام و خسارت جبران ناپذیری در حین انجام کار و پس از آن خواهد شد .

در همین راستا شرکت بازرگانی و ساختمانی بهتیس کیش ( سهامی خاص ) با انگیزه خدمات دربخش سازهای بتنی، فلزی پیش ساخته محاسبه، طراحی، اجرا (با نمونه پروژه های انجام شده) و با همکاری جمعی ازمهندسین در شته های مختلف ساختمانی و واحد اجرای باتجربه کامل و با دراختیارداشتن بازارمصالح ومتعهدبودن به زمان و هزینه درپروزهای اجرای وطراحی سرلوحه خدمات ما به صورت علمی و اصولی از ابتدا تا پایان کار با شما همگام میباشیم.

کلیدواژه خود را وارد کنید